Sakédemy ra đời từ mong muốn tạo ra những không gian học tập chú ý đến việc nuôi dưỡng con người cá nhân. Tụi mình tổ chức các lớp học nhằm phát triển khả năng biểu đạt, qua đó, bạn có đủ dũng khí để thể hiện bản thân mình, và thể hiện một cách đầy thẩm mỹ.

Saké không phải là rượu nhé. Saké là tên gọi của một loài cây thân gỗ, có lá đẹp, tán rộng, trái ngon, rễ còn có thể dùng làm thuốc. Nếu là cây, tụi mình sẽ chọn làm cây có thật nhiều giá trị như cây Saké.

Mỗi người trong chúng ta cũng đều có thể phát triển thêm những giá trị của bản thân thông qua việc học không ngừng. Nếu cũng tin như thế, mời bạn học cùng Saké nhé.