Dự án viết lách

Sakedemy đã và đang thực hiện các dự án “nhỏ xinh” liên quan đến lĩnh vực xuất bản sách, báo chí, kịch bản truyền thanh.