có gì ở sakedemy

Chúng mình là một chuỗi các lớp học giúp bạn viết xịn hơn, nói hay hơn và vẽ ngầu hơn, túm lại là biểu đạt thẩm mỹ hơn 1 tí 1 tí 1 tí

sự kiện quanh năm

Chúng mình có các lớp học dài và ngắn hạn được tổ chức hàng tháng với những giảng viên ” xịn sò” và ” ngầu” nhất

sự kiện quanh năm

Chúng mình có các lớp học dài và ngắn hạn được tổ chức hàng tháng với những giảng viên ” xịn sò” và ” ngầu” nhất

sự kiện quanh năm

Chúng mình có các lớp học dài và ngắn hạn được tổ chức hàng tháng với những giảng viên ” xịn sò” và ” ngầu” nhất

sự kiện quanh năm

Chúng mình có các lớp học dài và ngắn hạn được tổ chức hàng tháng với những giảng viên ” xịn sò” và ” ngầu” nhất

đi học bốn mùa

Chúng mình có các lớp học dài và ngắn hạn được tổ chức hàng tháng với những giảng viên ” xịn sò” và ” ngầu” nhất

sự kiện quanh năm

Chúng mình có các lớp học dài và ngắn hạn được tổ chức hàng tháng với những giảng viên ” xịn sò” và ” ngầu” nhất

dự án viết lách

Sakedemy đã và đang thực hiện các dự án “nhỏ xinh” liên quan đến lĩnh vực xuất bản sách, báo chí, kịch bản truyền thanh.